Jdi na obsah Jdi na menu
 


Středověk

 RANÝ STŘEDOVĚK

Osídlení v době románské

Raný středověk je vymezen dobou od 11. do 1.třetiny 13. století, nazývanou románské období.

 

Raný středověk: Románské kostely a vnitřní kolonizace Archeologické průzkumy a světské stavby 

Románské kostely a vnitřní kolonizace

Z období raného středověku se na venkově dochovaly pouze kamenné stavby románských kostelů, často s panskou tribunou. Veškeré znalosti se proto soustřeďují především na archeologické průzkumy zaniklých lokalit, situovaných u vodního zdroje a v menší či větší vzdálenosti od kostela umístěného na vyvýšené poloze. Úplný zánik světských staveb poukazuje na stavby zhotovené z materiálu rostlinného původu (dřevo, sláma), které náleží k materiálům spalným a při zvýšené vlhkosti snadno podléhajícím hnilobě. Nejstarší osídlení se rozprostírá uvnitř starého sídelního území (tzv. vnitřní, domácí kolonizace) soustředěného v odlesněných, níže položených a úrodných oblastech našeho vnitrozemí. Již před závěrem 12. století však byla víceméně osídlena většina českého a moravského území, včetně krajů, které se později germanizovaly.